Przejdź do głównej zawartości

Informacje o szkole


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik, tel. 817512671 www.pcez.pl,  FB Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku,  info@pcez.pl


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku to wielofunkcyjny zespół szkół publicznych, kształcący od ponad 60 lat młodzież i dorosłych. Składa  się z  budynku szkoły wraz z infrastrukturą sportową, internatu (130 miejsc) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (4 śmigłowce, spawalnia, OSN i.in.). Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Świdnicki w Świdniku, organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W Technikum Nr 1 prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik mechanik lotniczy, t. mechanik, t. informatyk, t. ekonomista, t. eksploatacji portów i terminali, t. lotniskowych służb operacyjnych, t. grafiki i poligrafii cyfrowej. Dodatkowo szkoła może kształcić w zawodach: t. awionik. Planowane są nowe zawody: t. programista, t. rachunkowości. W Branżowej Szkole I Stopnia uczniowie kształcą się w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Szkoła wdraża program innowacji pedagogicznej, w ramach zajęć fakultatywnych: oddział mundurowy (współpraca z policją, strażą pożarną i wojskiem);


PCEZ współpracuje z ponad 50 pracodawcami; z najważniejszymi są  podpisane umowy o współpracy (np. PZL Świdnik,  Port Lotniczy Lublin SA, Navcomsystems, SMF, Billennium, BitStream i in.). Szkoła również zawarła porozumienia o współpracy z uczelniami wyższymi: Politechniką Lubelską, Politechniką Rzeszowską, PWSZ w Chełmie, WSPA, WSEI w Lublinie. Współpracujemy również z instytucjami rynku pracy i oświatowymi. Zawierane porozumienia pozwalają nam wzmocnić realizację podstawowych zadań szkoły, zarówno w kształceniu zawodowym i ogólnym, jak i pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwie zawodowym.
PCEZ posiada certyfikat PART 147 – tzn.  wyodrębniony ośrodek szkoleniowy uprawniający do szkolenia i egzaminowania licencjonowanych techników mechaników lotniczych i techników awioników.  Uczniowie szkoły kształcący się w zawodach lotniczych mają możliwość zdobycia licencji zawodowej o zasięgu Unii Europejskiej.

Szkoła jest liderem w egzaminowaniu kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodach mechanicznych i informatycznych – posiada jeden z największych  w woj. lubelskim ośrodków egzaminacyjnych, w którym zarówno uczniowie PCEZ, jak i innych szkół zawodowych odbywają zewnętrzne egzaminy zawodowe.


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku stale dąży do poprawy jakości kształcenia poprzez realizację wielu projektów, głównie finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2018/2019 i nadal wdrożono 6 projektów, które obejmowały swym działaniem remonty pomieszczeń kształcenia zawodowego, zakup doposażenia, szkolenia kadry pedagogicznej, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów, organizacja staży i praktyk zawodowych (Niemcy, Grecja, Włochy) i wiele innych. Kwota dofinansowania do projektów wynosi ponad 8 mln zł.
Obiekty sportowe: boiska ORLIK, hala kortów tenisowych, sala gimnastyczna, siłownia
PCEZ -  bezpieczna, przyjazna, dająca wiele możliwości, rozwijająca pasje, dbająca o tradycje


Działalność społeczna i charytatywna: uczniowie pod opieką nauczycieli chętnie biorą udział w różnych akcjach, zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Są to: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Zabawka dla Przedszkolaka, Zbiórka pieniędzy dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym, PCK, Zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia, Szlachetna Paczka, Zbiórka żywności w ramach Banku Żywności, Jałmużna Wielkopostna dla Caritas, paczka świąteczna dla ubogich uczniów, akcja I pomocy przedmedycznej Wiem jak pomagać, Zbiórka darów dla Polaków na Wschodzie, zbiórka środków dla zwierząt w schronisku i inne. Wizja szkoły
Wizja bez odpowiedniego działania to tylko marzenie.
Samo działanie, bez wizji, to tylko niewolnictwo.
Wizja i działanie to przyszłość świata”
Inskrypcja Kościoła w Sussex, 1730


Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021:
 Technikum Nr 1:
Technik mechanik  / Technik mechanik lotniczy / Technik awionik
Technik informatyk / Technik programista / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik ekonomista / Technik rachunkowości
Technik eksploatacji portów i terminali / Technik lotniskowych służb operacyjnych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1:
Operator obrabiarek skrawających / inne zawody w klasie wielozawodowejPopularne posty z tego bloga

Zaczynamy!

  No hejka!  Stęskniliście się za szkołą? Bo my za Wami bardzo. W ciekawych czasach przyszło nam zaczynać nowy rok szkolny 2020/2021 (Będziecie opowiadać o tym Waszym wnukom). Covid 19 rules, ale nie do końca, bo - jak powiadają - co nas nie zabije, to nas wzmocni. Dlatego robimy wszystko, żeby nie zabiło ani nas, ani naszych bliskich. Od 1 września zapraszamy na szkolny karnawał , czyli wszyscy w maseczkach 😷😁😍 Spoko, nie cały czas, ale naprawdę nie lekceważmy przepisów. O tym, jak będzie funkcjonowała szkoła w reżimie sanitarnym będziecie jeszcze wielokrotnie informowani przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli. Tu przypominamy najważniejsze dla Was informacje pochodzące z Regulaminu funkcjonowania PCEZ w okresie pandemii - COVID 19 Do szkoły można wchodzić dwoma wejściami – wejściem głównym oraz wejściem przez szatnię. Przed wejściem do budynku szkoły należy zasłonić nos i usta maseczką bądź przyłbicą, którą zdejmuje się dopiero po zajęciu miejsca w pracowni lekcyjnej albo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Centrum Kształcenia Zawodowego to budynek warsztatów, w którym znaleźć możemy 4 śmigłowce, spawalnie, OSN i.in.. Budynek jest po gruntownym remoncie, wyposażony w najnowsze urządzenia.  W roku szkolnym 2018/2019 i nadal wdrożono 6 projektów, które obejmowały swym działaniem remonty pomieszczeń kształcenia zawodowego, zakup doposażenia, szkolenia kadry pedagogicznej, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów.  W trakcie kształcenia w  Centrum Kształcenia Zawodowego uczeń uzyskuje umiejętności montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, użytkowania urządzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych,  montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń, oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji i wiele innych.  

PRACOWNIA INFORMATYCZNA

Tabliczka w dziale komputerowego wsparcia: Teoria - to kiedy wiecie wszystko, lecz nic nie pracuje. Praktyka - to kiedy wszystko pracuje, lecz nikt nie wie dlaczego. W tym miejscu łączymy teorię i praktykę - wszyscy pracują i każdy wie dlaczego! Pracowanie komputerowe są miejscem nauki, zabawy i poszerzania swoich horyzontów. W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej możesz uczyć się na profilu informatyk, programista oraz t.grafiki i poligrafii komputerowej.  Szkoła jest liderem w egzaminowaniu kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodach mechanicznych i informatycznych – posiada jeden z największych   w woj. lubelskim ośrodków egzaminacyjnych, w którym zarówno uczniowie PCEZ, jak i innych szkół zawodowych odbywają zewnętrzne egzaminy zawodowe.  Nie czekaj ! Dołącz już dziś do #informatycznyPCEZ !